Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:12 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Δέξου τον, αυτόν που είναι τα ίδια μου τα σπλάχνα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:12 σε αυτό το πλαίσιο