Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 3:15 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

που δίνει ζωή και ύπαρξη σ’ όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 3

Θέα Προσ Εφεσιουσ 3:15 σε αυτό το πλαίσιο