Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 9:8 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Με τη διάταξη αυτή, το Άγιο Πνεύμα ήθελε να υποδηλώσει ότι, όσο υπήρχε η πρώτη σκηνή, δεν είχε ακόμη φανερωθεί ο δρόμος που οδηγούσε στα άγια των αγίων.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 9

Θέα Προσ Εβραιουσ 9:8 σε αυτό το πλαίσιο