Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 8:2 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ως αρχιερέας υπηρετεί στα άγια των αγίων και στην αληθινή σκηνή του Μαρτυρίου, την οποία δεν την έστησε άνθρωπος, αλλά ο Θεός.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 8

Θέα Προσ Εβραιουσ 8:2 σε αυτό το πλαίσιο