Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 10:15 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Αυτό μας το επιβεβαιώνει και το Άγιο Πνεύμα. Στην αρχή λέει:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 10

Θέα Προσ Εβραιουσ 10:15 σε αυτό το πλαίσιο