Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 1:8 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

στον Υιό λέει: Η βασιλεία σου, Θεέ, είναι αιώνια και κυβερνάς τον κόσμο δίκαια·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 1

Θέα Προσ Εβραιουσ 1:8 σε αυτό το πλαίσιο