Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 6:4 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

κι εμείς θα αφιερωθούμε αποκλειστικά στην προσευχή και στο έργο του κηρύγματος».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 6

Θέα Πραξεισ Αποστολων 6:4 σε αυτό το πλαίσιο