Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 5:39 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Αν όμως προέρχεται από το Θεό, δε θα μπορέσετε να το διαλύσετε –για να μη σας πω ότι μπορεί να βρεθείτε τελικά και θεομάχοι».Τα μέλη του συνεδρίου πείστηκαν από τα λόγια του,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 5

Θέα Πραξεισ Αποστολων 5:39 σε αυτό το πλαίσιο