Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 9:22 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ο Ιησούς γύρισε, την είδε και της είπε: «Θάρρος, κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε». Κι από την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε η γυναίκα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 9

Θέα Κατα Ματθαιον 9:22 σε αυτό το πλαίσιο