Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 26:61 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

που έλεγαν: «Αυτός είπε, “μπορώ να γκρεμίσω το ναό του Θεού και μέσα σε τρεις μέρες να τον ξαναχτίσω”».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 26

Θέα Κατα Ματθαιον 26:61 σε αυτό το πλαίσιο