Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 26:53 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ή θαρρείς πως δεν μπορώ να παρακαλέσω τον Πατέρα μου και αυτός να μου στείλει για συμπαράσταση πάνω από δώδεκα λεγεώνες αγγέλους;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 26

Θέα Κατα Ματθαιον 26:53 σε αυτό το πλαίσιο