Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 22:44 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου: κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω απ’ τα πόδια σου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 22

Θέα Κατα Ματθαιον 22:44 σε αυτό το πλαίσιο