Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 9:36 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ύστερα πήρε ένα παιδάκι, το έβαλε ανάμεσά τους, το αγκάλιασε και τους είπε:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 9

Θέα Κατα Μαρκον 9:36 σε αυτό το πλαίσιο