Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 8:33 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ο Ιησούς όμως στράφηκε στους μαθητές, τους κοίταξε και μάλωσε τον Πέτρο μ’ αυτά τα λόγια: «Φύγε από μπροστά μου, σατανά! Δε σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 8

Θέα Κατα Μαρκον 8:33 σε αυτό το πλαίσιο