Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 6:54 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Όταν βγήκαν από το πλοιάριο, αμέσως ο κόσμος αναγνώρισε τον Ιησού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 6

Θέα Κατα Μαρκον 6:54 σε αυτό το πλαίσιο