Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 16:15 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Μετά τους είπε: «Πορευθείτε σ’ ολόκληρο τον κόσμο και διακηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα σ’ όλη την κτίση.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 16

Θέα Κατα Μαρκον 16:15 σε αυτό το πλαίσιο