Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 9:47 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ο Ιησούς, που κατάλαβε τις σκέψεις τους, πήρε ένα παιδί, το έβαλε να σταθεί μπροστά του

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 9

Θέα Κατα Λουκαν 9:47 σε αυτό το πλαίσιο