Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 23:45 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στη μέση.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 23

Θέα Κατα Λουκαν 23:45 σε αυτό το πλαίσιο