Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 3:30 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Εκείνου το έργο πρέπει να μεγαλώνει και το δικό μου να μικραίνει».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 3

Θέα Κατα Ιωαννην 3:30 σε αυτό το πλαίσιο