Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 19:5 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Έφεραν, λοιπόν, έξω τον Ιησού, που φορούσε το αγκάθινο στεφάνι και τον κατακόκκινο μανδύα. Τους λέει ο Πιλάτος:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 19

Θέα Κατα Ιωαννην 19:5 σε αυτό το πλαίσιο