Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 18:26 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Αυτός αρνήθηκε και είπε: «Δεν είμαι». Λέει ένας από τους δούλους του αρχιερέα, συγγενής εκείνου που του έκοψε ο Πέτρος το αυτί: «Δε σε είδα εγώ στον κήπο μαζί του;»

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 18

Θέα Κατα Ιωαννην 18:26 σε αυτό το πλαίσιο