Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 17:20 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

»Δεν προσεύχομαι μόνο γι’ αυτούς αλλά και για κείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστεύουν σ’ εμένα,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 17

Θέα Κατα Ιωαννην 17:20 σε αυτό το πλαίσιο