Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 15:6 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Αν κάποιος δεν μένει ενωμένος μαζί μου, θα τον πετάξουν έξω σαν την κληματόβεργα, και θα ξεραθεί. Τις βέργες αυτές τις μαζεύουν, τις ρίχνουν στη φωτιά, και καίγονται.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 15

Θέα Κατα Ιωαννην 15:6 σε αυτό το πλαίσιο