Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 14:25 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

»Αυτά σας τα δίδαξα όλον αυτό τον καιρό που βρίσκομαι κοντά σας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 14

Θέα Κατα Ιωαννην 14:25 σε αυτό το πλαίσιο