Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 14:15 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

«Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 14

Θέα Κατα Ιωαννην 14:15 σε αυτό το πλαίσιο