Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 1:33 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Εγώ δεν τον ήξερα ποιος ήταν, αυτός όμως που με έστειλε να βαφτίζω με νερό, αυτός μου είπε: “εκείνος που πάνω του θα δεις να κατεβαίνει και να μένει το Πνεύμα, αυτός είναι που βαφτίζει με Άγιο Πνεύμα”.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 1

Θέα Κατα Ιωαννην 1:33 σε αυτό το πλαίσιο