Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:7 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Θυμηθείτε τα Σόδομα και τα Γόμορρα και τις γειτονικές τους πόλεις, που είχαν παραδοθεί κατά παρόμοιον μ’ αυτούς τρόπο στην πορνεία και στις αφύσικες ηδονές. Η αιώνια καταδίκη τους αποτελεί ζωντανό παράδειγμα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:7 σε αυτό το πλαίσιο