Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:24 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Σ’ αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτοι χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία του,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:24 σε αυτό το πλαίσιο