Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:20 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Εσείς όμως, αγαπητοί μου, συνεχίστε να προοδεύετε στεριωμένοι πάνω στο θεμέλιο της πανάγιας πίστης σας και προσεύχεστε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:20 σε αυτό το πλαίσιο