Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:12 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Αυτοί είναι βρώμικες κηλίδες, που συμμετέχουν χωρίς ντροπή στα κοινά σας δείπνα. Νοιάζονται μονάχα για τον εαυτό τους. Μοιάζουν με σύννεφα που παρασύρονται από τους ανέμους και δε φέρνουν βροχή· μοιάζουν με δέντρα που μέχρι και το φθινόπωρο δε δίνουν καρπό, και που, σαν ξεραθούν για τα καλά, τα ξεριζώνουν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:12 σε αυτό το πλαίσιο