Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 3:4 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλοία. Αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από δυνατούς ανέμους, όμως αυτός που τα διευθύνει μπορεί με ένα πολύ μικρό τιμόνι να τα οδηγεί όπου θέλει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 3

Θέα Ιακωβου 3:4 σε αυτό το πλαίσιο