Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 3:17 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Η σοφία όμως που έρχεται από τον ουρανό είναι πρώτα πρώτα γνήσια, ύστερα είναι ειρηνική, αγαθή, πειστική, γεμάτη ευσπλαχνία και καλούς καρπούς, αμερόληπτη και ειλικρινής.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 3

Θέα Ιακωβου 3:17 σε αυτό το πλαίσιο