Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 2:7 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Είναι αυτοί που προσβάλλουν το τιμητικό όνομα του χριστιανού, που φέρετε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 2

Θέα Ιακωβου 2:7 σε αυτό το πλαίσιο