Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:8 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Πρέπει, λοιπόν, εμείς οι χριστιανοί να δεχόμαστε τέτοιους ανθρώπους. Έτσι συμβάλλουμε στην εξάπλωση της αλήθειας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:8 σε αυτό το πλαίσιο