Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:7 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

γιατί περιοδεύουν στην υπηρεσία του ονόματος του Χριστού, χωρίς να δέχονται καμιά υποστήριξη από τους ειδωλολάτρες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:7 σε αυτό το πλαίσιο