Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 1:15 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Το ξέρεις ότι με απαρνήθηκαν όλοι αυτοί που ήταν στην Ασία –ανάμεσά τους κι ο Φύγελλος κι ο Ερμογένης.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 1

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 1:15 σε αυτό το πλαίσιο