Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Ιωαννου 1:10 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Όταν, λοιπόν, κάποιος κήρυκας σας επισκέπτεται και δε διδάσκει αυτή τη διδαχή, μην τον βάζετε στο σπίτι σας και μην τον καλωσορίζετε,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Ιωαννου 1

Θέα Β΄ Ιωαννου 1:10 σε αυτό το πλαίσιο