Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψη Ιωαννου 3:13 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Όποιος έχει αυτιά ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψη Ιωαννου 3

Θέα Αποκαλυψη Ιωαννου 3:13 σε αυτό το πλαίσιο