Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψη Ιωαννου 1:2 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία για το λόγο του Θεού και για τον Ιησού Χριστό· γράφει όσα είδε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψη Ιωαννου 1

Θέα Αποκαλυψη Ιωαννου 1:2 σε αυτό το πλαίσιο