Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 5:7 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Αυτά να τους τα παραγγέλλεις για να μη δίνουν αφορμή να τους κατηγορεί κανείς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 5

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 5:7 σε αυτό το πλαίσιο