Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:16 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Όπως ομολογούμε, είναι μεγάλο το μυστήριο της πίστεως που μας αποκαλύφθηκε:Ο Θεός φανερώθηκε ως άνθρωπος,το Πνεύμα απέδειξε ποιος ήταν·φανερώθηκε στους αγγέλους,κηρύχθηκε στα έθνη,τον πίστεψε ο κόσμος,αναλήφθηκε με δόξα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 3

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:16 σε αυτό το πλαίσιο