Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 2:5 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Γιατί ένας είναι ο Θεός κι ένας ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 2

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 2:5 σε αυτό το πλαίσιο