Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 3:14 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Αλλά, κι αν χρειαστεί να υποφέρετε επειδή κάνατε αυτό που είναι δίκαιο, να μακαρίζετε τον εαυτό σας. Μη φοβάστε τις απειλές τους και μην ταράζεστε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 3

Θέα Α΄ Πετρου 3:14 σε αυτό το πλαίσιο