Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 3:1 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Οι γυναίκες επίσης να υποτάσσεστε στους άντρες σας. Έτσι, κι αν μερικοί απ’ αυτούς δεν πιστεύουν στο λόγο του Θεού, με τη συμπεριφορά σας θα τους κάνετε να πιστέψουν χωρίς καμιά διδαχή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 3

Θέα Α΄ Πετρου 3:1 σε αυτό το πλαίσιο