Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 1:23 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Μην ξεχνάτε ότι έχετε ξαναγεννηθεί από έναν Πατέρα που δεν είναι θνητός, αλλά αθάνατος, δια του λόγου του που είναι ζωντανός και αιώνιος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 1

Θέα Α΄ Πετρου 1:23 σε αυτό το πλαίσιο