Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 5:10 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Όποιος πιστεύει στον Υιό του Θεού, αυτός έχει μέσα του αυτή τη μαρτυρία. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό, τον θεωρεί ψεύτη, γιατί δεν έδειξε εμπιστοσύνη στη μαρτυρία που έδωσε ο Θεός σχετικά με τον Υιό του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 5

Θέα Α΄ Ιωαννου 5:10 σε αυτό το πλαίσιο