Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 3:9 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό και είναι παιδί του παύει ν’ αμαρτάνει, γιατί η δύναμη της ζωής του Θεού, που τον γέννησε, μένει μέσα του. Αφού ο Θεός τον γέννησε, δεν μπορεί να συνεχίσει να αμαρτάνει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 3

Θέα Α΄ Ιωαννου 3:9 σε αυτό το πλαίσιο