Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 3:8 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Όποιος όμως αμαρτάνει κατάγεται από το διάβολο, γιατί ο διάβολος συνδέεται με την αμαρτία εξαρχής. Γι’ αυτόν το λόγο ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο: Για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 3

Θέα Α΄ Ιωαννου 3:8 σε αυτό το πλαίσιο