Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 3:15 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Όποιος μισεί τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος, και ξέρετε πως κανένας φονιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 3

Θέα Α΄ Ιωαννου 3:15 σε αυτό το πλαίσιο