Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 1:3 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Αυτό που είδαμε κι ακούσαμε, το αναγγέλλουμε σ’ εσάς, για να συμμετάσχετε κι εσείς μ’ εμάς στην ίδια κοινωνία, που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό του τον Ιησού Χριστό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 1

Θέα Α΄ Ιωαννου 1:3 σε αυτό το πλαίσιο